Röstens betydelse i vår talade kommunikation

 • Faktorer som påverkar vår röst.
 • Att nå ut: Talläge och röststyrka.
 • Hög- och lågstatus-signaler vi sänder ut/läser av

Grundläggande röstträning

 • Hållningens inverkan.
 • Andningens inverkan.
 • Klangfärg och flöde.
 • Artikulation och tydlighet.
 • Rösthälsa.

Rösten som uttrycksmedel

 • Röstens och kroppsspråkets signaler.
 • Satsmelodi, betoning och frasering.
 • Betydelsen av tempo och pauser.

Kommunikationsövningar

 • Närvaro, kontakt och energi.