Vet du om att rösten spelar en avgörande roll i mötet med kollegor och kunder? Har du någon gång funderat över hur andra uppfattar din röst? Har du behov av att få din röst att låta stabilare, mer intressant eller övertygande?

Åse är röstlärare och föreläser och coachar grupper i röst- och kroppsspråk. Hon coachar många yrkesgrupper, chefer/ledare, säljare, lärare, presentatörer, informatörer, receptionister, telefonister med flera som använder rösten i sin dagliga kommunikation på jobbet.

Boka ett seminarium för ditt företag eller nätverk idag! Genom effektiva verktyg som snabbt höjer kvaliteten i samtalskommunikationen får deltagarna möjlighet att uppleva sina röster som mer nyanserade och övertygande. Först behöver vi förstå hur omvärlden reagerar på röstens signaler. När vi  lär oss behärska rösttekniken så kan vi tydligare förstärka vårt budskap på det sätt som vi önskar bli uppfattade. Klicka för detaljerade föreläsningsämnen!

Åse använder alltid praktiska övningar som effektivt åskådliggör innehållet och gör upplevelsen flerdimensionell.