Vill du lära dig att använda din röst som ett effektfullt och dynamiskt instrument? Med kunskap och träning blir rösten ett redskap som förstärker det budskap du vill nå ut med. Många människor är dagligen helt beroende av sin röst, både vad det gäller uttrycksfullhet och hållbarhet. Ofta sker möten via telefon och då är röstens nyanser viktiga för att göra ett bra intryck utåt.

Åse jobbar holistiskt med att få röst/kropp/själ att samverka i alla situationer där vi kommunicerar med varandra. Såväl i tal som sång!

Vill din kör ha en inspirationskick av en erfaren och busig körpedagog så har du hamnat på rätt plats. Läs mer under fliken "körpedagog"!


Åse Hagerman
Mobil:070-797 81 79
ase(at)hagerman.se